Какво правим

В Адвокатска кантора „Станчев и партньори” се стремим да станем доверен и незаменим партньор на нашите клиенти. Затова осигуряваме висококвалифицирана правна помощ в сферата на облигационното, търговско и дружествено право, вещното право, административно право и процес,  принудителното събиране на вземания, граждански процес и арбитраж и др.

Независимо дали предоставяме юридическа консултация или осъществяваме процесуално представителство пред съд, съдебен изпълнител или друг публичен орган, нашият опит и квалификация ни дават увереност, че доверителите ни ще получат най- добрата защита на своите права и законни интереси.

В своята дейност си сътрудничим с утвърдени нотариуси и съдебни изпълнители в цялата страна, с които сме изградили близки отношения благодарение на дългогодишната ни съвместна работа. Това ни помага в стремежа да предложим на клиентите ни комплексно и пълноценно правно обслужване.

Адвокатска кантора „Станчев и партньори“ предоставя на клиентите си услуги в следните правни сфери: