GDPR- Практически въпроси относно защитата на личните данни

От 25.05.2018г. във всички държави – членки на Европейския съюз (ЕС) се прилагат новите правила за защита на личните данни, които са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Същият има пряко и непосредствено приложение в сферата на събирането и обработването на лични данни, независимо от това дали съответната държава – членка на ЕС е привела законодателството сив съответствие с новия Регламент.

Продължи