Етажна собственост

Адвокатска кантора „Станчев и партньори“ е сред първите кантори в България, специализирана във въпросите на етажната собственост.

Дългогодишният ни практически опит и детайлното познаване на съдебната практика по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) са ни дали не само задълбочен поглед върху проблемите, свързани с управлението на етажната собственост, но и знанието за тяхното разрешаване. Сред клиентите ни са водещи фирми в сферата на управлението на търговски и жилищни сгради. Освен тях от услугите ни ежедневно се възползват и български и чуждестранни физически и юридически лица, засегнати от действия на управителя, от решения на общото събрание или просто търсещи информация за правата си или защита на законните си интереси, произтичащи от ЗУЕС и качеството им на собственик, ползвател или обитател в сградата.

Независимо дали се занимавате с управление на сгради или сте собственик, ползвател или обитател в сградата, Адвокатска кантора „Станчев и партньори“ може да Ви предостави комплексно юрдическо обслужване по въпросите на ЗУЕС, сред които:

  • Изготвяне на документи за свикване и провеждане на Общо събрание на собствениците и осъществяване на контрол за законосъобразност на процедурата;
  • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред и всички документи, касаещи управлението на сградата;
  • Обжалване на действия на управителя/ управителния съвет на сградата;
  • Обжалване на актове на Общото събрание;
  • Принудително събиране на изискуемите вземания на етажната собственост;
  • Изготвяне на документи и провеждане на процедури за извеждане на собственик от сградата по реда на чл. 45 ЗС;
  • Изготвяне на документи за учредяване на Сдружение на собствениците;
  • Представителство на етажните собственици в Общото събрание на собствениците
  • Предоставяне на консултации по въпроси на управлението на етажната собственост и др;