Търговско и дружествено право

Адвокатска кантора „Станчев и партньори” предоставя на клиентите си правни услуги в сферата на търговските сделки и дружественото право, сред които:

  • Консултации по всички видове търговски сделки;
  • Изготвяне на всички видове търговски договори;
  • Участие в преговори по сключването, развалянето и прекратяването на търговски договори;
  • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
  • Изготвяне на документи и провеждане на процедура по преобразуване, сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
  • Изготвяне на документи и провеждане на процедура по свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците, респ. на акционерите;
  • Консултации по правни проблеми, свързани с учредяването, регистрацията и управлението на търговски дружества;