Процесуално представителство и арбитраж

В Адвокатска кантора „Станчев и партньори” вярваме, че и най- лошото споразумение е по- добро от наложеното решение. Затова се стремим да насочим клиентите си към преговори и доброволно уреждане на споровете при разумни условия. Но когато това е невъзможно, не се притесняваме  да отнесем спора за разрешаване от съда.

Адвокатите от нашия екип представляват клиентите ни в граждански и административни производства пред всички български съдилища и на всички инстанции. Наред с това осъществяваме процесуално представителство пред арбитражни учреждения и в производства по медиация. Сътрудничеството ни с утвърдени адвокати в по- големите градове на страната ни позволява мобилност и ни помага да имаме своевременен и непосредствен поглед над всички дела, независимо от местонахождението на съда. Това, заедно с дългогодишния ни практически опит, гарантира на клиентите ни спокойствие, че техните права и законни интереси ще бъдат защитени по възможно най- добрия начин.