Имиграция и пребиваване

Адвокатска кантора „Станчев и партньори” предлага цялостно административно- правно обслужване и консултации на чужденци, кандидатстващи за българско гражданство или пребиваване в Република България. Нашият екип предоставя на клиентите ни пълен обем от юридически услуги във връзка с имиграционните въпроси, сред които:

  • консултиране по въпроси, свързани с българско гражданство и пребиваване в страната;
  • подпомагане при събирането, проучване и подготовка на документите, необходими пред компетентните държавни органи;
  • представителство в административни производства пред компетентните държавни органи;
  • обжалване на актове на компетентните държавни органи и процесуално представителство пред съд;