Изпълнително производство

Екипът на Адвокатска кантора „Станчев и партньори” има богат дългогодишен опит в сферата на принудителното събиране на вземания и представителството както на кредитора, така и на длъжника в изпълнителното производство. Това, заедно с установените контакти с утвърдени съдебни изпълнители в цялата страна, ни помага да предоставяме на клиентите си компетентна правна помощ по изпълнителни дела, насочена към по- бързо събиране на вземането на взискателя или гарантиране законните права на длъжника. Част от услугите, които можете да получите, са:

  • Предварително проучване имущественото състояние на длъжника;
  • Иницииране на изпълнително производство;
  • Установяване и обезпечаване имуществото на длъжника;
  • Иницииране на процедурата по осребряване и разпределяне имуществото на длъжника и осъществяване на контрол за нейната законосъобразност;
  • Обжалване действията на съдебния изпълнител по съдебен ред;
  • Връщане на имущества в патримониума на длъжника с цел осребряване;
  • Представителство на длъжника в изпълнителното производство;
  • Проучване на висящи изпълнителни дела и предоставяне на консултации за наличието на предпоставки за прекратяването им;