Търговска несъстоятелност

Адвокатска кантора „Станчев и партньори” предоставя на клиентите си юридически услуги и консултации в сферата на търговската несъстоятелност, сред които:

  • Иницииране на производство по несъстоятелност;
  • Предявяване на вземанията на кредитори;
  • Представителство на кредитори на всички етапи от производството по несъстоятелност, включително и в събранията на кредиторите и комитета на кредиторите;
  • Изготвяне на оздравителни планове и съдействие за привеждането им в изпълнение;
  • Защита при осребряване на масата на несъстоятелността и разпределяне на приходите;