Облигационно право

Адвокатска кантора „Станчев и партньори” предоставя на своите клиенти комплексно правно обслужване в сферата на облигационното право. Благодарение на дългогодишния ни опит екипът ни е в състояние да Ви предложим широк диапазон от юридически услуги, сред които:

  • Изготвяне на различни видове договори, общи условия, анекси и др;
  • Изготвяне на пълномощни, покани, уведомления, декларации и др;
  • Консултиране при сключването, развалянето и прекратяването на договори;
  • Консултиране относно изпълнението на сключени договори;
  • Посредничество при воденето на преговори и сключването на договори;
  • Посредничество при извънсъдебно уреждане на спорове по договорни отношения;
  • Представителство в спорове и дела по повод непозволено увреждане;