Вещно право и недвижими имоти

Адвокатска кантора „Станчев и партньори” предоставя на клиентите си комплексно юридическо обслужване в сферата на вещното право и недвижимите имоти. Благодарение на дългогодишния си опит и установените контакти с утвърдени нотариуси и специалисти в областта, сме в състояние да окажем съдействие на клиентите ни с:

  • Изготвяне на договори за всички видове сделки с недвижими имоти;
  • Проучване на правото на собственост, наличието на тежести и вещни права на трети лица;
  • Изготвяне на правни анализи при придобиване на недвижими имоти;
  • Снабдяване с всички видове документи относно недвижими имоти;
  • Участие в преговори за сключване на сделки с недвижими имоти;
  • Представителство пред нотариуси, общински и държавни органи, данъчни служби и др. по всички въпроси, свързани с недвижими имоти;
  • Консултиране и изготвяне на документи за участие в публична продан на недвижими имоти;